Om icfkoder.se

Standardiserad kommunikation mellan läkare och myndigheter – icfkoder.se

Med syfte att skapa en användarvänlig hemsida med förutsättningar för ett gemensamt språk inom hälsokommunikation har Infodea AB skapat icfkoder.se. Den baserar sig på WHO:s klassifikationssystem inom hälsa och funktion som heter ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

Tanken är att utnyttja ICF för svenska förhållanden med syfte att förenkla kommunikationen mellan i första hand läkare och Försäkringskassan. Nästan hälften av alla sjukintyg som går mellan läkare och försäkringskassan har bristande kvalitet vilket kräver en enorm mängd extra resurser för alla inblandade parter.

På hemsidan www.icfkoder.se finns de vanligaste koderna för olika sjukdomstillstånd i form av WHO:s olika Core Sets. Genom användning av dessa ICF Core Sets ges förutsättningar för god kvalitet vid formulering av bedömningar. Det är ett användarvänligt system som ger möjlighet att på ett enkelt sätt föra över bedömningarna till exempelvis ett sjukintyg. Icfkoder.se utvecklas kontinuerligt och vi tar gärna emot synpunkter och förslag för att förbättra produkten.

icfkoder.se drivs av Infodea AB.

Senaste ur bloggen

Icfkoder erbjuder utbildning
Vi har gedigen erfarenhet av utbildning inom området ICF och kan erbjuda utbildning anpassad för just dina behov.

Läs mer

Icfkoder.se integrerat med Medcert
Infodea har tillsammans med Stockholms Läns Landsting skapat en integrationslösning mellan icfkoder.se och Medcert.

Läs mer

Pilotstudie genomförd med icfkoder.se
Studien utfördes i form av ett samarbete mellan CeFAM (Centrum för allmänmedicin) och Stockholms Läns Landsting.

Läs mer

Ny hemsida
icfkoder.se har fått en ny hemsida som kommer att uppdateras via bloggen. Här publiceras nyheter om utbildningar och abonnemang.

Läs mer

Kontaktinfo

Infodea AB
Fredmansgatan 1
118 47 Stockholm
Orgnr: 556830-1294
info@infodea.se

Våra användare om oss

"En genialisk hemsida där de olika ICF-koderna lätt kan hittas och där WHO:s diagnosrelaterade core-sets finns med!" - Birgitta Gottfries Dahlberg, företagsläkare

Läs mer

Kom igång med icfkoder.se

Det är lätt att komma igång med icfkoder.se. Inloggning är automatisk och ger dig tillgång till samtliga bedömningsfunktioner.

Läs mer

© 2023 Icfkoder.se :: Foto av CJ Erikson