Vad är ICF?

ICF har utvecklats av WHO och står för International Classification of Functioning, Disability and Health. ICF tillhör en ”familj” av klassifikationer där b la ICD ingår och har utvecklats för att tillämpas på olika aspekter av hälsa. ICF ger möjlighet att beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell.


Syftet med ICF är att
- ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, dess konsekvenser och bestämningsfaktorer
- skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikation mellan olika användare såsom hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänst, forskare, politiker och allmänhet inklusive människor med funktionshinder
- möjliggöra jämförelser av data mellan länder, mellan olika delar av hälso- och sjukvården, service- och tjänsteverksamheter över tid
- skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem.

Angry face


Komponenter
De olika komponenterna i ICF är för närvarande:
Kroppsfunktioner (b-koder)
Kroppsstrukturer (s-koder)
Aktivitet/delaktighet (d-koder)
Omgivningsfaktorer (e-koder)


Bedömningsfaktorer
Vid bedömning av en funktion använder man så kallade bedömningsfaktorer. Bedömningen beskrivs med en siffra efter koden eller med beskrivande term som varierar beroende på vilken komponent man bedömer.


Exempel
ICF kod inom komponenten aktivitet/delaktighet:
d450 Att gå

Bedömningsfaktorer inom komponenten aktivitet/delaktighet:
xxx.0 INGEN svårighet (ingen, avsaknad, obetydlig…) 0–4 %
xxx.1 LÄTT svårighet (litet, lågt…) 5–24 %
xxx.2 MÅTTLIG svårighet (medel, ganska stort…) 25–49 %
xxx.3 STOR svårighet (gravt, högt, extremt, svårt…) 50–95 %
xxx.4 TOTAL svårighet (fullständigt…) 96–100 %
xxx.8 ej specificerat

© 2010 Infodea AB