Om Icfkoder.se

Genom att lägga ICF-koder i en databas görs den tillgänglig för många fler användargrupper i Sverige än tidigare. Icfkoder.se gör att fler kan upptäcka föredelarna med att använda ICF-koder i sin kommunikation. Syftet med icfkoder.se är att göra WHO’s funktionskoder tillgängliga för praktisk tillämpning i vardagen.


Icfkoder.se tillhandahåller ett urval av funktionskoder i form av s.k. Core Sets för ett antal sjukdomstillstånd vilket underlättar kommunikationen mellan patienter, läkare, handläggare hos Försäkringskassan, myndigheter och andra.


Urvalet av Core Sets, som är framtaget av ett stort antal internationella expertgrupper, innefattar i dagsläget inte alla funktionskoder varför forskning och utveckling sker kontinuerligt. Vi utvecklar även kontinuerligt icfkoder.se med flera Core Sets och funktioner. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag.


Om oss

icfkoder.se startades under hösten 2010 och drivs av Infodea AB med:

  • Magdalena Fresk, leg läkare, specialist i allmänmedicin, Kista vårdcentral.
  • Björn Frankl, IT-expert med långvarig erfarenhet av användarvänliga system.
  • Richard Jeppsson, kommunikationsexpert med lång erfarenhet av vårdfrågor och landsting.

© 2010 Infodea AB