ICF förenklar kommunikationen inom sjukförsäkringen

ICF är ett standardiserat språk inom området hälsa och funktion. Som läkare kan du tex använda ICF för att förenkla kommunikationen med Försäkringskassan.

Använd Core Sets för att välja bland ICF koderna

För dig som användare blir ICF systemet mer lättillgängligt om du utgår från Core Sets. Core Sets är uppsättningar av ICF koder för olika diagnoser. Forskare har med stöd av WHO tagit fram Core Sets för tolv diagnoser. 2004 publicerades dessa Core Sets som är ett antal koder som noggrant valts ut för varje diagnos.

Ständig vetenskaplig utveckling

Core Sets är ett urvalsstöd för att du ska hitta rätt i ICF systemet. Publiceringen av de först tolv Core Sets har följts av ett stort antal vetenskapliga artiklar med genomgångar och utvärderingar. Det finns nu även Core Sets för flera andra sjukdomstillstånd.

www.icfkoder.se utgår från WHO:s Core Sets

På denna hemsida kan du välja bland de tolv ursprungliga ICF Core Sets som publicerades i Journal of Rehabilitation Medicine Supplement 2004.

© 2010 Infodea AB