Pilotstudie genomförd med icfkoder.se

Studien utfördes i form av ett samarbete mellan CeFAM (Centrum för allmänmedicin) och Stockholms Läns Landsting.

Under hösten 2011 fick läkare vid tre vårdcentraler i Stockholms Läns Landsting möjlighet att använda ICF i samband med pilottestning av elektroniskt sjukintyg.

Kom igång med icfkoder

Välkommen till icfkoder.se - en webapplikation som underlättar kommunikationen mellan patienter, läkare, handläggare hos Försäkringskassan, myndigheter och andra.

Läs mer

Om icfkoder.se

Är du läkare och upplever att det är svårt att kommunicera med Försäkringskassan via sjukintyget? icfkoder.se är en unik tjänst som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med ICF.

Läs mer

Frågor och svar

Har du funderingar kring vår tjänst, hur icfkoder.se hjälper dig i ditt dagliga arbete och varför icf-koder är så viktiga idag?

Läs mer

Kontaktinfo

Infodea AB
Fredmansgatan 1
118 47 Stockholm
Orgnr: 556830-1294
info@infodea.se

Våra användare om oss

"En genialisk hemsida där de olika ICF-koderna lätt kan hittas och där WHO:s diagnosrelaterade core-sets finns med!" - Birgitta Gottfries Dahlberg, företagsläkare

Läs mer

Kom igång med icfkoder.se

Det är lätt att komma igång med icfkoder.se. Inloggning är automatisk och ger dig tillgång till samtliga bedömningsfunktioner.

Läs mer

© 2023 Icfkoder.se :: Foto av CJ Erikson